admin – VBH
VŨ ĐỨC QUÂN

Giám Đốc Sáng Tạo Nghệ Thuật

Nhà đào tạo thiết kế tóc , sứ mệnh của tôi nâng tầm giá trị cho nhiều người

LÊ HIẾU

Giám Đốc Sáng Tạo Nghệ Thuật

Mục tiêu của tôi truyền đạt lại những kỹ thuật và kinh nghiệm cho các Bạn trẻ

Styling

Perm

Hair Care

Hair

Color

Cut

NGÔ ANH DŨNG

Giám Đốc Sáng Tạo Nghệ Thuật

Nhà đào tạo thiết kế tóc , sứ mệnh của tôi nâng tầm giá trị cho nhiều người

.