(Tiếng Việt) Chương trình Seminar về kỹ thuật và cắt tóc Xuân Hè 2019 của chuyên gia số một người Đức Robin Huth – VBH
.